Lijst van gevaarlijke of giftige bewaarmiddelen

INCI SYNONIEM GIFTIGHEID
TRICLOSAN Chloorfenol Kankerverwekkend
Hormoonontregelaar
Gevaarlijk bewaarmiddel
METHYLISOTHIAZOLINONE Isothiazolinonen Allergisch
Cytotoxisch
Gevaarlijk bewaarmiddel
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE Vrijkomen van formaldehyde Gevaarlijk bewaarmiddel
FORMALDEHYDE Formol Gevaarlijk bewaarmiddel
CHLORPHENESIN 3-(4-Chloorfenoxy)-1,2-propaandiol Giftig
CHLOROXYLENOL 4-Chloor-3,5-dimethylfenol
2-Chloor-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzeen
2-Chloor-5- hydroxy-m-xyleen
2-Chloor-m-xylenol
4-Chloor-1-hydroxy-3,5-dimethylbenzeen
4- Chloor-3,5-xylenol
p-Chloor-m-xylenol
Benzytol, Desson
Dettol
Espadol
Ottasept
PCMX
Gevaarlijke bewaarmiddel
2-BUTOXYETHANOL Bewaarmiddelen Zeer agressief
IODOPROPYNYL BUTHYLCARBAMAAT Bewaarmiddelen Acuut giftig: oraal (Categorie 4), huidirritatie (Categorie 2), oogirritatie (Categorie 2), specifieke doelorgaantoxiteit – eenmalige blootstelling (Categorie 3)
METHYLDIBROOM GLUTARONITRIL Bewaarmiddelen
BENZYLHEMIFORMAL Formaldehyde Giftig
DIAZOLIDINYL UREUM Vrijgave van formaldehyde Giftig
IMIDAZOLIDINYL UREUM Vrijgave van formaldehyde Gevaarlijk bewaarmiddel
2-BROOM-2-NITROPROPAAN-1,3-DIOL Vrijgave van formaldehyde Zeer agressief
Gevaarlijk bewaarmiddel
DMDM HYDANTOIN Vrijgave van formaldehyde Agressief
Gevaarlijk bewaarmiddel
MDM HYDANTOIN 1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
5,5-Dimethyl-1-Hydroxymethylhydantoin
QUATERNIUM-15 Cis-1-(3-Chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaan chloride
Cis-1-(3-Chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantantaan chloride
3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclodecaan, 1-(3-chloor-2-propenyl)-chloride, (Z)
SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINAAT
FENOXYETHANOL Ethyleen Glycol Monophenyl Ether
Fenyl Cellosolve
Fenyl Glycol
2-(2-ETHOXY)-ETHANOL
2-(2-BUTOXYETHOXY)-ETHANOL

Lijst van niet giftige bewaarmiddelen

INCI CATEGORIE GIFTIGHEID
POTASSIUM SORBATE Natuurlijk bewaarmiddel Niet giftig
SODIUM BENZOATE Natuurlijk bewaarmiddel Niet giftig
CITRIC ACID Anti-oxidant Niet giftig
TOCOPHEROL Natuurlijk anti-oxidant Niet giftig
ACIDE SALYCILIQUE Natuurlijk anti-oxidant Niet giftig

Gelijkaardige artikels

Geen artikels gevonden