HET ECOGARANTIE LABEL

Hairborist kiest voor Ecogarantie, het strengste biolabel van Europa

Ons label

Om onze producten te certificeren, koos Hairborist voor het Ecogarantie label. Dit is namelijk het meest strikte in Europa. Ecogarantie is een Belgisch eco- en biolabel dat veilige en eerlijke producten garandeert voor iedereen. Zowel producenten, consumenten als dieren kunnen vertrouwen op Ecogarantie. Als u een gecertificeerd Hairborist product koopt, kiest u voor een product dat écht milieuvriendelijk, duurzaam, biologisch natuurlijk, ethische verantwoord en niet op dieren getest is.

Waarom Ecogarantie?

Uit de vele labels die beschikbaar zijn, kozen we voor Ecogarantie om de eenvoudige reden dat we jou de hoogste kwaliteitsnorm willen bieden. Het Ecogarantielabel is het strengste label op de Europese markt, zo ben je zeker dat het gaat om veilige en gezonde producten. De certificatie is bovendien slechts één jaar geldig en gebeurt volledig onafhankelijk, wat betekent dat de externe controle-instanties de gelabelde producten elk jaar opnieuw controleren. Zo beschik jij over een maximale garantie en kan je producten gebruiken waarop je echt kunt vertrouwen.

Ecogarantie label
Ecogarantie focust zich op 6 kernpunten

Wat belooft het Ecogarantie label ?

Het Ecogarantielabel zet zich al meer dan 20 jaar in voor de bescherming van de natuur. Hun doel? De consument eerlijkere en natuurlijkere producten garanderen. Om deze doelstellingen te bereiken, steunt hun missie op 6 kernpunten:

100% biologisch

Alle ingrediënten van plantaardige oorsprong zijn volledig afkomstig van biologische landbouw en dus 100% biologisch. Concreet betekent dat het gebruik van een natuurlijke productiemethode waarbij geen synthetische chemicaliën, GGO’s of pesticiden worden gebruikt.

Non-profit

Het Ecogarantielabel is een organisatie zonder winstoogmerk die tot doel heeft veilige en milieuvriendelijke producten te garanderen. Als openbare organisatie biedt het een officiële garantie en getuigt het van een hogere kwaliteit die de consument zekerheid geeft.

Geen GGO’s

Ecogarantie verbiedt strikt het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) in de producten die het certificeert. Geen enkel product bevat dus een spoor van genetisch gemodificeerde organismen.

100% neutraal

Het controleren van de normen gebeurt volledig neutraal, dooronafhankelijke controle-organen. Zij zien toe op het productieproces en rapporteren daarna of er al dan niet voldaan wordt aan de eisen. Op basis van dit rapport kiest Ecogarantie dan om een product al dan niet wordt erkend. Dit garandeert dus dat alle gecertificeerde producten voldoen aan de strenge Ecogarantie-normen.

Biologisch afbreekbaar

De producten met het label zijn natuurlijk en dus biologisch afbreekbaar. Ze belasten het milieu dus op een zo min mogelijke manier, doordat alles op een natuurlijke manier kan afgebroken worden.

Geen petrochemie

Petrochemische stoffen zijn uit aardolie verkregen en kunnen dus schadelijk zijn. Ecogarantie verbiedt dan ook het gebruik van petrochemie en alle andere petrochemische bestanddelen.

Een toegewijd label met respect voor de natuur

De klimaatopwarming wordt alsmaar erger en de planeet heeft onze hulp nodig. Als ecolabel beschermt Ecogarantie Moeder Natuur en al haar inwoners, door bedrijven aan te moedigen om de ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken. De geselecteerde ingrediënten zijn dan ook biologisch, veilig voor de gezondheid en herbruikbaar waar mogelijk. Ecogarantie steunt eveneens een zero waste politiek waar een beperkt transport, herbruikbare verpakkingen en geen verspilling centraal staan, om de vervuiling zoveel mogelijk in te perken.